Buitenlandse oudedagsvoorziening kan onder Wet verevening pensioenrechten bij scheiding vallen

Voor de beantwoording van de vraag of een buitenlandse pensioenregeling onder het toepassingsbereik van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (wvps) valt, is beslissend of de buitenlandse pensioenregeling in het desbetreffende land een functie vervult die in voldoende mate overeenstemt...
recht.nl
19-07-2018 13:19