Verlenging overgangstermijn aanwijzing erkende inspectielocaties

Vanaf eind april 2016 geldt dat voor fytosanitaire goederen erkende importinspectielocaties zonder douaneopslagfaciliteiten (douane-entrepot of ruimte voor tijdelijke opslag) aangewezen zijn als plaats waar tijdelijke opslag buiten een RTO mag plaatsvinden. Deze tijdelijke overgangsregeling zou in de loop van 2018 vervallen. Maar deze is nu verlengd tot 1 januari 2020.
belastingdienst
26-07-2018 17:30