Leiden zoekt hoogleraar arbitragerecht

De universiteit van Leiden is op zoek naar een hoogleraar Arbitragerecht. Dat wordt de eerste hoogleraar met zo’n leerstoel in Nederland. Het arbitragerecht wordt vaak ingezet bij conflicten, zoals in de bouw- en vastgoedsector. Het is een alternatief voor een procedure bij de rechter. In een arbitragecommissie zitten één of meerdere arbiters die werkzaam zijn in de bedrijfstak waar het geschil zich voordoet. Het vonnis van de arbitragecommissie is bindend; de rechter kan het vonnis afdwingen als een van de partijen er zich niet aan houdt. In een enkel geval is tegen de beslissing van een arbitragevonnis hoger beroep mogelijk. Het gerechtshof kan een arbitragevonnis vernietigen. De hoogleraar Arbitragerecht gaat hoor- en werkcolleges verzorgen op het terrein van het civiele arbitragerecht. Te denken valt aan het (Engelstalige) vak International Commercial Arbitration in de Advanced Master International Civil and Commercial Law alsmede het coördineren van onderwijs en het begeleiden van scripties. Ook zal hij/zij onderzoek verrichten en de resultaten publiceren, en promovendi begeleiden. De aanstelling geldt voor een halve dag per week, voor een periode van vijf jaar. De hoogleraar verdient minimaal € 5.334 en maximaal € 7.766 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Het bericht Leiden zoekt hoogleraar arbitragerecht verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
14-08-2018 11:50