Lastige procesrechtelijke kwestie?

Het fenomeen prejudiciële vraag wordt steeds bekender. Het aantal door de Hoge Raad beantwoorde prejudiciële vragen is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Voor het team Cassatie van Ekelmans & Meijer, specialisten op het vlak van vermogensrecht en (appel)procesrecht, zijn lastige procesrechtelijke kwesties dagelijkse kost. Zij worden regelmatig door advocaten gevraagd om advies of om even te sparren.
advocatie
15-08-2018 09:34