Douanesystemen: beperkt berichtenverkeer mogelijk op zaterdag 25 augustus 2018