Duidelijkheid over verstrekking van 'alle op de zaak betrekking hebbende stukken'