Raad voor de rechtspraak: laat huidige procedure bij vormfouten intact