Geen belanghebbende als bouwplan niet kan worden verwezenlijkt