Hof: voortijdig opheffen stichting derdengelden door medebestuurder onrechtmatige daad

Een advocaat hief in juni 2015 de Stichting Derdengelden van haar gestaakte kantoor op, terwijl er nog een partij was die een bedrag terugeiste wegens een onttrekking van de kwaliteitsrekening door haar medebestuurder. Hiermee heeft deze advocate in de rol van bestuurder van de stichting onrechtmatig gehandeld, oordeelt het Gerechtshof Den Haag in een arrest van 14 augustus.
advocatie
22-08-2018 10:00