Senior jurist bestuursrecht bij het Ministerie van BZK