B-organen in de zin van de Awb

In de Awb is een tweedeling van bestuursorganen gemaakt: de a- en b-organen. De a-organen zijn de klassieke bestuursorganen. Hierbij is sprake van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld. Een b-orgaan is een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. De Afdeling en ...
recht.nl
23-08-2018 18:47