Het concrete zicht op legalisatie vs. de gemeentelijke handhavingsplicht