Geen vergoeding voor overschrijding redelijke termijn