KBvG veroordeelt cao-acties politievakbonden

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) veroordeelt de oproep van de politievakbonden aan hun leden om deurwaarders tijdelijk niet te assisteren bij beslagleggingen of ontruimingen. De staking is volgens de KBvG een bedreiging voor de veiligheid van zowel de gerechtsdeurwaarders als de rechtszekerheid. Zowel schuldeisers als schuldenaren worden volgens de KBvG geraakt door de acties. “Met deze actie worden diegenen geraakt die door de rechter in het gelijk zijn gesteld en dat vonnis ten uitvoer willen leggen. Daarbij maakt uitstel dat de schuld van schuldenaren onnodig kan oplopen.” De KBvG benadrukt dat deurwaarders zonder ondersteuning van politie hun beroep niet veilig kunnen beoefenen. “Deurwaarders worden bij hun werkzaamheden geregeld geconfronteerd met agressie en geweld. De veiligheid van deurwaarders bij beslaglegging, ontruiming of lijfsdwang is zonder ondersteuning van politie niet gegarandeerd.” En wanneer de deurwaarders hun werk niet meer kunnen doen, functioneert de rechtsstaat niet, omdat bijvoorbeeld vonnissen van rechters kunnen niet altijd worden uitgevoerd, aldus de KBvG. Paul Otter, bestuurslid KBvG: “Uitspraken van de rechter blijven hierdoor op de plank blijven liggen. De kosten voor opdrachtgevers zoals woningcorporaties lopen op. Ook mensen met schulden worden door deze acties niet geholpen: ze zakken nog dieper weg in het moeras, omdat hun schuld alleen maar groter zal worden. De potentiële financiële en maatschappelijke schade is enorm.” De KBvG heeft overleg gehad met minister Dekker en de politiebonden over mogelijke oplossingen. Beide overleggen hebben niet tot een resultaat geleid. Het bericht KBvG veroordeelt cao-acties politievakbonden verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
24-08-2018 15:26