Kan een GPS-uitdraai als bewijs voor ontslag op staande voet dienen?