Privacyadviseur bij het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden