Beperking van proceskostenvergoeding bij massaal beroep