Fraude valt niet onder kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst met werknemer

Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, zal in de vaststellingsovereenkomst vrijwel altijd een finaal kwijtingsbeding worden opgenomen. Onder bijzondere omstandigheden zijn partijen echter niet gebonden aan een dergelijk beding.
recht.nl
11-09-2018 13:23