Het kan: een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel