Voldoen geleverde ingrediënten voor voedingsmiddelen aan de conformiteitseis?