Een commentaar op: ‘Naar een gevangenisstraf met behandeling’

Het breder inzetten van behandelingen bij gedetineerden zou bevorderlijk zijn voor zowel de gedetineerde, het gevangenispersoneel als de samenleving in zijn algemeenheid.
njb
13-09-2018 12:43