Hoorplicht overtreder bij invordering dwangsom

De Afdeling heeft bepaald dat het bestuursorgaan dat besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom, de overtreder daarvoor moet horen op grond van artikel 4:8 Awb. Dit wijkt af van de in de literatuur en in de rechtspraak geldende opvatting dat het niet verplicht is om volgens artikel 4:8 Awb...
recht.nl
13-09-2018 20:45