Planschade en passieve risicoaanvaarding

Het risico op planologisch nadeel als gevolg van een nieuw bestemmingsplan wordt geacht passief te zijn aanvaard als er voorzienbaarheid was en indien geen concrete pogingen zijn gedaan tot realisering van de bouw- en gebruiksmogelijkheden die onder het nieuwe regime zijn komen te vervallen,...
recht.nl
13-09-2018 08:48