Schadevergoeding op grond van artikel 49 Wet bescherming persoonsgegevens

De Afdeling heeft een belangrijke uitspraak gedaan over verzoeken om schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Afdeling overweegt in deze uitspraak dat artikel 49 Wbp geen zelfstandige grondslag voor schadevergoeding bevat.
recht.nl
13-09-2018 20:36