Overtreders moeten worden gehoord voordat invorderingsbeschikking wordt genomen