Wanneer kan handhavend optreden worden aangemerkt als onevenredig?