Survey: soms forse discrepantie tussen beschikbaarheid en gebruik software

Ruim 80% van de respondenten heeft een 'document management systeem' tot zijn beschikking, maar 89% zegt het nooit te gebruiken. Dat is één van de opvallende bevindingen uit de survey die Advocatie deze zomer heeft uitgezet in samenwerking met TGO Consulting. Een andere in het oog springende uitkomst: 83% van de respondenten zegt te beschikken over digitale kennisdatabanken, maar 75% geeft aan deze nooit te gebruiken.
advocatie
10-10-2018 11:22