‘Groningen als bevoegde aardbevingsrechtbank’

Als het aan de Raad voor de rechtspraak ligt, worden kwesties rond aardbevingsschade geconcentreerd bij één rechtbank. Dat zou de rechtbank Noord-Nederland (Groningen) moeten zijn. Dat staat in het wetgevingsadvies van de Raad over het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen. In de plannen van minister Wiebes (Economische Zaken) staat dat burgers die niet tevreden zijn over de manier van afwikkeling van de schadeclaims terecht kunnen bij de bestuursrechter. Die moeten wat de Raad voor de rechtspraak betreft naar de rechtbank in Groningen. De Raad ziet graag dat dit wettelijk wordt vastgelegd. Op die manier kunnen betrokkenen in de regio bij de rechter terecht voor de afwikkeling van de zaak. In het concept wetsvoorstel staat dat het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) schadeclaims van burgers gaat beoordelen en afhandelen. Omdat het besluit van dit nieuwe zelfstandig bestuursorgaan geldt als een besluit in de Algemene wet bestuursrecht kan een burger die het niet eens is met een besluit van dit Instituut beroep bij de bestuursrechter aantekenen. De Raad vraagt in haar advies verduidelijking over de precieze bevoegdheid die het Instituut krijgt, omdat dit gevolgen heeft voor de manier waarop de rechter een besluit mag toetsen. Het bericht ‘Groningen als bevoegde aardbevingsrechtbank’ verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
11-10-2018 14:32