Focus op ‘Ad Hoc’ gerechtelijk deskundige

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) wil dat de van rapportages van ‘ad-hoc’ gerechtelijk deskundigen verbeteren. Samen met andere gerechtelijke instanties is daarom het Project Ad Hoc Deskundigheid opgestart. Specialisatie De ad hoc deskundige is een expert met een zeer specifieke en weinig voorkomende specialisatie en treedt slechts één of enkele keren op in strafzaken. Zijn of haar deskundigheidsgebied is daardoor niet opgenomen in het NRGD en valt als daarom ook buiten de kwaliteitsborging van het NRGD. Forensisch instituten De aanleiding voor de start van het project is een verzoek van de minister om te verkennen hoe de kwaliteit verbeterd kan worden. De projectgroep bestaat uit het NRGD, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) van de Politie en vertegenwoordigers van de academische wereld en van de forensisch instituten. Tools De projectleden gaat onderzoeken op welke manier opdrachtgevers (rechterlijke macht en Openbaar Ministerie) begeleid kunnen worden bij het vinden van de juiste deskundige en het opstellen van een goede vraagstelling. Ook ontwikkelen zij tools waarin de rol van de deskundige in het strafproces wordt verduidelijkt: wat er bijvoorbeeld in zijn rapportage opgenomen dient te worden. De uitrol van de eerste tools is naar verwachting begin 2019. Het bericht Focus op ‘Ad Hoc’ gerechtelijk deskundige verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
22-10-2018 12:11