(Weigering van) omgevingsvergunning voor detailhandel: Dienstenrichtlijn van toepassing