Handreiking Tenderkostenvergoeding: vergoeding kosten deelname complexe aanbestedingen?

Bij het meedingen naar een opdracht worden altijd (offerte-)kosten gemaakt. In gevallen waarin de gevraagde inzet van een ondernemer om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding groot is, ligt het in de rede dat een aanbestedende dienst een tenderkostenvergoeding biedt. In deze handreiking worden...
recht.nl
26-10-2018 23:23