Start consultatie nieuwe wet tegen belastingontwijking (ATAD2)

Dit kabinet neemt verschillende maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. In het wetsvoorstel ATAD2 staan maatregelen om structuren tegen te gaan waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybridemismatches. Over dit wetsvoorstel start het ministerie van Financiën nu een internetconsultatie van 29 oktober tot en met 10 december.
financiën
29-10-2018 14:45