Transparantieregels politieke partijen nageleefd

Politieke partijen leveren jaarlijks een overzicht aan van giften hoger dan €4.500, schulden van €25.000 of meer, ontvangen subsidies, overige inkomsten en de vermogenspositie. Over de stukken van 2017 heeft de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) geoordeeld dat politieke partijen transparant rekenschap geven van hun financiën, maar het aanleveren van informatie zorgvuldiger kan en de controle door de accountant beter.
binnenlandse zaken
30-10-2018 10:42