D66: ‘Rechters moeten klare taal gebruiken’

D66 wil dat rechters in begrijpelijker taal gaan spreken en schrijven, zodat meer mensen de vonnissen begrijpen. De minister moet hierover snel in gesprek gaan met de Raad voor de rechtspraak, vindt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen Hij pleit ervoor dat de uitspraken worden geschreven op taalniveau B1. Dat staat voor eenvoudig Nederlands met veel voorkomende woorden en actieve, korte zinnen. Een blikje cola “In plaats van te zeggen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan het met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening wegnemen van een levensmiddel, kun je ook zeggen dat iemand een blikje cola heeft gestolen,” zei Groothuizen in het NOS Radio 1 Journaal. “Dat maakt juridisch gezien geen verschil.” Volgens Groothuizen begrijpen veel mensen de juridische taal van rechters niet. “Dat draagt niet bij aan het vertrouwen in de rechtspraak.” Wantrouwig Groothuizen heeft dinsdag 20 november bij de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid een voorstel gedaan, dat de steun kreeg van de andere coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie. De D66’er wijst erop dat vooral mensen met een lagere opleiding wantrouwig tegenover rechters staan. Hij vindt dat een verkeerde ontwikkeling. “We moeten zorgen dat onze rechtspraak zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen.” Het bericht D66: ‘Rechters moeten klare taal gebruiken’ verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
21-11-2018 14:06