Aanbestedingsjurist bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties