Vrijheid van advocaatkeuze en vergoeding van kosten