Van soevereiniteitsvoorbehoud naar Unieplicht, óók voor exiteers