Hoge Raad: Handelen rechter Westenberg tegen advocaat Smit onrechtmatig

De Hoge Raad heeft onherroepelijk vastgesteld dat voormalig-rechter Hans Westenberg en de Nederlandse staat onrechtmatig handelden tegen advocaat Hugo Smit. Westenberg en de Staat zijn zo aansprakelijk voor de door Smit geleden schade. Hoe hoog de schadevergoeding moet zijn, bepaalt het Gerechtshof later nog. Naar verluidt claimt Smit zo’n 5 miljoen euro. Smit en Westenberg hebben sinds 2004 een langslepend conflict. In dat jaar publiceerde Micha Kat zijn boek ‘Topadvocatuur’ waarin Smit vertelde dat Westenberg met advocaten, waaronder hemzelf, in een lopende zaak had gebeld. Dat is voor rechters verboden. Westenberg eiste rectificatie en ontkende dat dit had voorgevallen. Westenberg trok zijn civiele procedure in toen hij in 2009 met pensioen ging. Smit spande vervolgens alsnog een zaak aan, omdat hij meende dat zijn goed naam als advocaat was geschaad door de zaak. Het gerechtshof oordeelde bewezen dat Westenberg inderdaad Smit heeft gebeld tijdens de zaak in 1994. Voldoende gemotiveerd De Hoge Raad heeft nu onherroepelijk vastgesteld dat het hof bij zijn beslissingen geen rechtsregels heeft geschonden en die beslissingen voldoende heeft gemotiveerd. Het verweer van Westenberg dat de vordering van Smit is verjaard, is afgewezen, ‘omdat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was’. ‘Met het aanspannen van de eerste procedure waarin dat telefonisch contact tegen beter weten in werd ontkend, heeft de oud-rechter onrechtmatig gehandeld wegens misbruik van procesrecht.’ Ook blijft de beslissing van het hof in stand dat de Raad voor de rechtspraak in mei 2006 niet zonder uit had mogen gaan van de juistheid van de verklaring van de rechter. De Raad voor de rechtspraak antwoordde in 2006 op Kamervragen van de SP dat het handelen van Smit ‘niet door de beugel kon en schadelijk was voor het aanzien en het functioneren van de rechtspraak’. Het Hof herhaalt dat de geciteerde passage een ‘onnodig diffamerende beschuldiging’ is. In 2016 publiceerde Hugo Smit het boek ‘De Liegende Rechter’ over zijn controverse met Westenberg. Het bericht Hoge Raad: Handelen rechter Westenberg tegen advocaat Smit onrechtmatig verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
27-11-2018 15:10