Onduidelijke polisvoorwaarden voor rekening en risico van zorgverzekeraar