Scriptieprijs over insolventierecht van Buren voor Ramon Vastmans