Staatssteun: rechter verklaart koopovereenkomst geheel nietig

Bevat een grondtransactie staatssteun, bijvoorbeeld doordat de grond wordt aangekocht tegen een te hoge prijs, dan wordt wel eens gedacht dat het risico voor de overheid beperkt is: de staatssteun zou hoogstens tot een verplichting tot terugvordering van de verleende steun (het teveel betaalde...
recht.nl
28-11-2018 14:44