Geen proceskostenvergoeding voor verklaring van erfrecht