HR: geen hoorplicht rechtbankpresident voorafgaand aan melding gedraging advocaat

Een rechtbankpresident die een melding doet aan de deken van de Orde van Advocaten over een gedraging van een advocaat, hoeft de advocaat voorafgaand aan die melding niet te horen. Dat heeft de Hoge Raad op 30 november beslist. Voor het gerechtsbestuur dat vervolgens beslist op een klacht over die president ligt dat anders: dan moet de klager in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht worden gehoord.
advocatie
03-12-2018 11:42