Kabinet investeert 130 miljoen euro extra in verbeteringen leefomgeving Rotterdam Zuid

In Rotterdam Zuid wordt door gemeente en rijk in totaal 260 miljoen euro geïnvesteerd om het leven in de wijken te verbeteren op het gebied van onderwijs, wonen, werken, veiligheid en cultuur. De verbeteringen moeten het perspectief van de bewoners van Rotterdam Zuid de komende jaren verbeteren. Ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Richard Moti (wethouder Nationaal Programma Rotterdam Zuid, NPRZ) ondertekenen vandaag de Regio Deal Rotterdam Zuid. Met de Regio Deal wordt een stevige impuls gegeven aan het NPRZ dat als doel heeft om de achterstandspositie van Rotterdam Zuid in 2030 te laten stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden.
binnenlandse zaken
03-12-2018 18:00