Beantwoording vragen over besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk