Gerechtshof: geen sprake van discriminatie bij Haagse schoolfoto’s