‘OM straft duizenden mensen onterecht’

Volgens het NRC heeft het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren ‘duizenden mensen’ onterecht gestraft. De krant stelt dat bij de nodige strafbeschikkingen de schuld niet correct is vastgesteld. Daardoor zou bij tweeduizend veroordelingen iets zijn aan te merken. NRC had zelf gegevens bij het OM opgevraagd. Volgens de krant was in 6 procent van alle strafbeschikkingen geen sprake van ‘adequate schuldvaststelling’, omdat bijvoorbeeld bewijs ontbrak of de dossier niet compleet waren. Ook was in een enkele keer een straf opgelegd voor het verkeerde feit. Het NRC vindt dat ‘het rommelt in de straffabriek van het OM’. Dat blijkt ook uit het feit dat rechters in slechts de helft van de gevallen een andere straf oplegt dan het OM zou doen, aldus de krant. Het OM weerspreekt de conclusies van het NRC dat er mensen onterecht zijn bestraft. Onderzoeker van het OM kunnen wel achteraf tot een andere conclusie komen dan de officier die de straf oplegde, maar dat betekent niet per se dat er sprake is van een onterechte bestraffing. Dat geeft volgens het OM aan dat er over strafzaken ‘ook anders zou kunnen worden gedacht’. Volgens het OM gaat het juist steeds beter: in 2016 werd nog 15 procent van de strafbeschikkingen opgelegd zonder voldoende bewijs. Het bericht ‘OM straft duizenden mensen onterecht’ verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
04-12-2018 10:26