Gedragscode voor renovatie: geen ontheffing Wet natuurbescherming meer nodig

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren ziet op een methode van renoveren waarbij woningen na renovatie op jaarbasis evenveel duurzame energie opwekken als gebruikt wordt (‘Nul op de Meter’). Als de renovatie aantoonbaar wordt uitgevoerd volgens de in de Gedragscode, dan is geen (individuele)...
recht.nl
05-12-2018 15:47