Werken met zzp-ers: gezagscriterium wordt verduidelijkt per 1 januari 2019