Benoeming bestuursleden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mevrouw Ir. M.J. (Monique) Verdier wordt bestuurslid en tevens vicevoorzitter bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook mevrouw drs. C.E. (Katja) Mur wordt bestuurslid bij de AP. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming  ingestemd met de voordrachten. De benoeming van mevrouw Verdier gaat in op 1 januari 2019 en die van mevrouw Mur op 1 februari 2019.
veiligheid & justitie
21-12-2018 15:45